Algemene voorwaarden

Datum: 1 januari 2024, Sant Antoni de Portmany

Via HETibiza zijn Services & Diensten te boeken zoals excursies, tours, tickets en transfers. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met aanbieders waar diverse Services & Diensten georganiseerd en afgenomen kunnen worden als bijvoorbeeld tours, boottrips, huurauto’s en tickets. De Services & Diensten die te boeken zijn, worden uitgevoerd door kwaliteitsvolle, lokale Aanbieders tegen aantrekkelijke prijzen. HETibiza werkt voor de uitvoering van haar services uitsluitend met gecertificeerde en geregistreerde lokale partners en bemiddelt deze Services & Diensten via de Website: www.HETibiza.nl. Op de Diensten die aangeboden worden onder de Commerciële naam:  HETibiza zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 1. BEDRIJFSGEGEVENS
 • Commerciele naam:                     HETibiza
 • Officiele bedrijfsnaam:               Nico Wilhelmus Johannes Buts
 • Adres:                                              Carrer des Vedranell, 07820 Sant Antoni de Portmany, De Balearen, Spanje
 • Geregistreerd:                                Als Autonomo via NIE nummer Y5268017L
 • BTW (IVA)-identificatie-nr.:       ESY5268017L

Onder HETibiza vallen de handelsnamen / domeinnamen:

 1. nl / HETibiza.com
 2. Eilandtransfer-Ibiza.com

  

 1. DEFINITIES & BEPALINGEN

De in de Algemene Voorwaarden geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders een (andere) betekenis wordt toegekend.

A. HETibiza: de Algemene Voorwaarden welke hier te lezen zijn hebben betrekking op de organisatie achter de commerciële naam: HETibiza die gebruikt maakt van haar commerciële websites: www.hetibiza.nl / www.hetibiza.com / www.eilandtransfer-ibiza.com. In deze Algemene Voorwaarden verder genoemd onder de verzamelnaam: HETibiza.

B. Leveranciers: de lokale uitvoerder van de Service / Dienst. Voor diverse tours, excursies, verhuurdiensten en tickets maakt HETibiza gebruik van lokale aanbieders die de desbetreffende dienst uitvoeren of in samenwerking met HETibiza de service verlenen. In deze voorwaarden worden deze aanbieders omschreven als Leveranciers. HETibiza heeft alle leveranciers zorgvuldig uitgezocht. De belangrijkste kenmerken waarbij de nadruk op ligt zijn: kwaliteit, certificering en officiële registratie van deze ondernemingen. HETibiza is middels een overeenkomst een samenwerking aangegaan met deze Leveranciers op het gebied van tours, excursies, transfers, verhuur en tickets.

C. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden zoals in dit document zijn weergegeven zijn van toepassing op de Overeenkomst die de Klant met HETibiza sluit.

D.Klant: de natuurlijke persoon (consument) of de verantwoordelijke rechtspersoon die via de website of andere communicatie diensten van HETibiza gebruik maakt van de aangeboden Serviceverlening van HETibiza.

E. Services: alle te leveren Diensten / Services / Producten van HETibiza zelf of van Leveranciers die via of in samenwerking met HETibiza worden aangeboden aan de Klant. De Services die HETibiza onder andere aanbiedt zijn tours, excursies, verhuur, transfers en tickets.

F. Overeenkomst: De afgesloten boeking tussen Klant en HETibiza.

G. Websites: www.hetibiza.nl, www.hetibiza.com / www.eilandtransfer-ibiza.com, subdomeinen en vertalingen.

 

 1. WAT DOET HETibiza

A. Eigen Services: HETibiza heeft een uitvoerende rol op het gebied van diverse Eigen Services: tours & excursies. Hierbij is HETibiza zowel organisator als uitvoerder van de service.

B. Externe Services: HETibiza heeft een informerende en adviserende rol betreffende aangeboden Services als excursies, tours, transfers, verhuur en ticketverkoop, waarbij deze ook direct afgenomen kunnen worden. De informatie die beschikbaar wordt gesteld is zorgvuldig uitgezocht aan de hand van ervaring en kennis van kwalitatieve Leveranciers op het gebied van aanbod, prijs en beleving. HETibiza werkt uitsluitend samen met gecertificeerde en geregistreerde lokale Leveranciers.

 

 1. OVEREENKOMST

A. De Overeenkomst met HETibiza komt al tot stand door het gebruik maken van de Klant van de Website en door via de Website een Service af te sluiten. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op andere vormen van het afsluiten van een Service via HETibiza, door bijvoorbeeld e-mail, telefoon, sociale media of een mondelinge Overeenkomst.

B. Bij het boeken van Eigen Services via HETibiza gaat de Klant akkoord met de Overeenkomst tussen HETibiza en de klant die zichtbaar is in de Bevestiging die aan de klant gestuurd wordt. Ook gaat de klant akkoord met de gemaakte afspraken die gelden met een eventuele Leverancier die door HETibiza wordt ingezet. Door de bevestiging van de boeking is ook de Klant aan de Overeenkomst gebonden en aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

C. Bij het boeken van externe services via HETibiza kan er een extra Overeenkomst tot stand komen tussen de Klant en een Leverancier. De Aanbieder is verplicht deze extra voorwaarden zichtbaar te maken aan de Klant. HETibiza heeft geringe tot geen invloed op deze Voorwaarden en/of de totstandkoming van die Overeenkomst. Dit is een Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder. De Klant heeft te allen tijde de mogelijkheid deze voorwaarden te weigeren, waarbij de Overeenkomst met HETibiza ook automatisch geannuleerd wordt. De naam van de Leverancier wordt via de Bevestiging bekend gemaakt, waarbij de Klant de extra Voorwaarden kan opzoeken.

D. Ondanks dat HETibiza betrouwbare Leveranciers uitkiest om mee samen te werken, is HETibiza een tussenpersoon bij het afsluiten van Overeenkomst bij Externe Services. HETibiza draagt zelf geen zorg voor de uitvoering van de Service-verlening van de Aanbieder. HETibiza ontvangt graag feedback in het geval er een Service (niet) goed bevallen is.

 1. ORGANISATIE VAN SERVICES

De Klant ontvangt bij de boeking een bevestiging van de Service met datum, tijd en de startplaats. De betaling of deelbetaling dient vooraf voldaan te zijn mits anders afgesproken. Op de overeengekomen dag van de Service meldt de betreffende Klant zich voor de Service op de afgesproken plaats op de afgesproken tijd. Wanneer de Service op zich laat wachten of er doet zich iets onverwachts voor, neem dan contact op met HETibiza. Contactgegevens zie onder.

 

 1. PRIJZEN EN BETALINGSINFORMATIE

A. Het gebruik van de Services van HETibiza is geheel zonder verborgen kosten. De kosten die getoond worden, wanneer de Klant de betreffende Service boekt, zijn de kosten die de Klant verschuldigd is. Alle prijzen zijn inclusief belasting en onder voorbehoud van wijzigingen door prijsstijgingen/-dalingen van leveranciers of logische onvoorziene communicatiefouten.

B. De betaling geschiedt via bankkaart, banktransfer, betaallink of contante betaling. De bankgegevens zijn:

 • IBAN bankrekeningnummer:    ES41 2100 0213 4302 0066 3495
 • T.n.v.:                                              Nico Wilhelmus Johannes Buts
 • BIC:                                                 CAIXESBBXXX

C. Na de reservering ontvangt de Klant een factuur. De betalingstermijn ligt bij HETibiza op 21 dagen. Bij boekingen binnen drie weken dat de Service plaats vindt, dient het totale bedrag direct via één van de betalingsmogelijkheden worden overgemaakt.

D. Alle aangegeven prijzen zijn in Euro aangegeven.

E. Let goed op de geldigheidsduur van de prijzen. Verschillende kortingsacties kunnen niet gecombineerd worden. In geval van een actie zijn de actieprijzen slechts geldig binnen de looptijd van een actie.

F. Voor extra kosten die de betreffende Leverancier rekent voor extra Services is HETibiza niet verantwoordelijk. Prijzen zijn exclusief fooien van reisleiders, chauffeurs, lokale gidsen, persoonlijke items, lokale belastingen of heffingen en eten en drinken dat niet specifiek vermeld staat onder ‘inclusief’ op de Website.

G. HETibiza is afhankelijk van de Leveranciers van de Services voor de juiste prijzen. HETibiza doet haar uiterste best om de prijzen zo vaak mogelijk te controleren en te actualiseren.

H. HETibiza is niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve prijzen waarvan aangenomen mag worden dat deze prijzen kennelijk onjuist zijn.  Dat gaat om prijzen die voor de aangeboden Service onlogisch te hoog of te laag zijn. Is er een prijs die niet kan kloppen, geef dit aan door aan HETibiza.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

A. HETibiza is verantwoordelijk voor de zorg van een goede opdrachtnemer, met als taak de Klant op een juiste wijze te informeren, te adviseren en de Service uit te voeren en/of in te boeken bij de plaatselijke Leverancier.

B. Ondanks dat HETibiza betrouwbare Leveranciers uitkiest om mee samen te werken, is HETibiza niet verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de Dienstverlening van de Leverancier. HETibiza wordt graag geïnformeerd over eventuele problemen en bereid om in geval van problemen met de plaatselijke Leverancier te bemiddelen.

C. Deelname aan de Services die via HETibiza aangeboden worden is op eigen risico van de Klant. HETibiza en haar Leveranciers kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige lichamelijke schade of schade / vermissing van persoonlijke eigendommen.

D. Wanneer blijkt dat HETibiza tekort geschoten is en de Klant hierdoor schade ondervindt, is de aansprakelijkheid van HETibiza beperkt tot maximaal de kosten van de door HETibiza gefactureerde Services.

E. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de Klant is verzekerd (via een reis- / ziektekostenverzekering) en voor schade die de Klant lijdt in het kader van de uitoefening van een Service wordt uitgesloten.

F. HETibiza is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Dit houdt in dat HETIbiza de Klant niet financieel compenseert wanneer een Service geannuleerd dient te worden als gevolg van onvoorziene omstandigheden buiten de macht van HETibiza of de Leverancier om. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, ongelukken en bijbehorend vertragingen, demonstraties, alle vormen van natuurcatastrofen, opstanden, oorlogen, terroristische aanslagen, stroomuitvallen, stakingen, slechte weersomstandighedn of andere gelijksoortige gebeurtenissen buiten de macht van HETibiza of Leverancier.

 

 1. PERSOONSGEGEVENS

A. HETibiza is verplicht om medewerking te verlenen bij het afsluiten van een reservering voor een Service. Hierbij worden gegevens van de Klant, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, doorgegeven aan de Leverancier van de Service bij wie deze afgesloten wordt. Het verwerken van de informatie door HETibiza is in zijn geheel afhankelijk van deze ingevulde gegevens.

B. Als het niet lukt om de gegevens door te geven of als het HETibiza niet lukt om te helpen bij het reserveren van een Service, dan wordt de Klant op tijd hierover geïnformeerd.

C. De Klant verklaart minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd is om deze overeenkomst aan te gaan.

D. De persoonsgegevens worden verwerkt zoals de geldende wet- en regelgeving dat voorschrijft.

 • De persoonsgegevens van de Klant worden niet aan derden verstrekt.
 • HETibiza gebruikt het e-mailadres van de Klant voor het versturen van een nieuwsbrief. Wenst de Klant deze niet te ontvangen, dan kan de Klant dit doorgeven via info@hetibiza.nl.
 • HETibiza gebruikt het mobiele telefoonnummer van de Klant voor het informeren betreffende starttijd & startlocatie.

 

 1. ANNULEREN, WIJZIGINGEN OF NO SHOW

A. In het geval dat de Klant een Eigen Service van HETibiza wenst te annuleren, dan kan dit via: info@hetibiza.nl, tot 96 uur voor aanvang van de geplande uitvoering. Voor een annulering van een geboekte Service tussen 96 uur en 24 uur voor de geplande uitvoering van de Service berekent HETibiza 50% annuleringskosten. Voor een annulering van een geboekte Dienst binnen 24 uur voor de geplande uitvoering van de Dienst berekent HETIbiza 75% aan annuleringskosten.

B. In het geval dat de Klant een Externe Service van een Leverancier wenst te annuleren, dan kan dit via info@hetibiza.nl. De annuleringsvoorwaarden zijn afhankelijk hoe de desbetreffende Leverancier dit in haar Voorwaarden heeft opgenomen. HETibiza kan als tussenpersoon bemiddelen, maar heeft geen invloed op de Algemene Voorwaarden van de Leverancier.

C. Niet alle Services zijn te annuleren. Na het aanschaffen van o.a. tickets door de Klant voor tours, excursies, boottouren, etc, zit de Klant vast aan het gekochte ticket. De verkoop is definitief en kan niet worden aangepast nadat de aankoop is bevestigd. Voor het wijzigen van de datum of voor andere wijzigingen is HETibiza afhankelijk van de beschikbaarheid en welwillendheid van de desbetreffende Leverancier. HETibiza kan niet garanderen dat een wijzigingsaanvraag ingewilligd wordt.

D. Het kan voorkomen dat Leveranciers van Services het product, onderdelen ervan, data of leeftijdsvereisten wijzigt. Om deze reden houdt HETibiza zich het recht voor om te allen tijde alle Services die geboekt zijn via de Website te annuleren, wijzigen of te vervangen, ongeacht de reden. Wanneer de Klant in een dergelijk geval niet tevreden is over het aangeboden alternatief, heeft de Klant recht op een volledige restitutie van de aankoopprijs.

E. HETibiza en haar Leveranciers streven een flexibele bedrijfsuitvoering na, bij de uitvoering van de Services. Wanneer de Klant een geplande Service wil wijzigen kan HETibiza geïnformeerd worden via info@hetibiza.nl. Ondanks een flexibele benadering is het niet altijd mogelijk de geboekte Service op korte termijn te wijzigen. In dit geval blijft de bestaande geboekte Service van kracht. De Klant wordt hierover geïnformeerd door HETibiza. In het geval dat er bij een wijziging van een geboekte Service extra kosten komen, dan behoudt HETibiza zich het recht om deze extra kosten in rekening te brengen bij de Klant. In dit geval wordt de Klant vooraf geïnformeerd over deze extra kosten.

F. Bij het niet verschijnen op het overeengekomen tijdstip (No Show) op de overeengekomen plaats, wordt de Klant gecontacteerd door HETibiza. Wanneer er geen contact gemaakt kan worden met de Klant of geen informatie beschikbaar is, worden 100% annuleringskosten berekend.

 

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

A. Alles wat op de Website van HETibiza te zien is, afbeeldingen, teksten, etc., is het intellectueel eigendom van HETibiza en/of haar Leveranciers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van HETibiza en/of haar Leveranciers, behalve in de gevallen waarin dat volgens de wet gewoon mag.

B. Informatie die de Klant verwerkt via de Website of Social Media is en blijft eigendom van de Klant. HETibiza heeft op deze informatie een zogenaamd beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Service, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. De Klant kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen, de Overeenkomst te beëindigen of de intrekking schriftelijk aan HETibiza bekend te maken.

C. Onder het beperkte gebruikersrecht valt ook het recht om de data geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze data is op geen enkele wijze te herleiden naar de Klant als persoon.

D. Als de Klant informatie stuurt naar HETibiza, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft de Klant HETibiza daarmee een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht om deze informatie te gebruiken voor de Service. Dit geldt niet voor informatie die de Klant nadrukkelijk als vertrouwelijk heeft gemarkeerd.

E. HETibiza draagt geen verantwoordelijkheid voor verkeerde informatie die via folders, advertenties, externe websites, Social Media, foto´s of aanbiedingen die zonder toezegging van HETibiza wordt gedeeld en uitgegeven door derden.

 

 1. DUUR OVEREENKOMST

De Overeenkomst die HETibiza met de Klant aangaat, duurt zolang de Klant gebruik maakt van de  Serviceverlening van HETibiza. De verplichtingen voor de Aanbieder, de Klant en HETibiza eindigen tevens op het moment dat aan alle verplichtingen, volgens de bedoelde Overeenkomst, is voldaan.

 

12. SLOTBEPALINGEN

A. Op de Overeenkomst tussen de Klant en HETibiza is het Spaanse recht van toepassing.

B. Klachten en geschillen met betrekking tot het advies, de totstandkoming en de uitvoering van de Overeenkomst of Service, kunnen binnen bekwame tijd worden voorgelegd per e-mail aan: HETibiza, t.a.v. Klachtenafhandeling, e-mailadres: info@hetibiza.nl.

 

 1. CONTACTGEGEVENS

Mochten er na het lezen van deze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen zijn, dan kan er per email via info@hetibiza.nl contact opgenomen worden met HETibiza.

 

Contactinformatie HETibiza

*Kantoor

 • Telefoon / Whatsapp: +34 681 104 919
 • E-mail: info@hetibiza.com
 • Bezoekadres: Av. De st. Jordi 5 – Bloque C4 bajos, Puerta 5-A, 07800 Figueretes – Ibiza – Illes Baleares – España

 

*Eigenaar – Nico Buts

 • Telefoon / Whatsapp: +34 611 318 817
 • E-mail: nico@hetibiza.nl
 • Postadres: Carrer des Vedranell 12D, Planta Bajo, 1ª, 07820 Sant Antoni de Portmany – Ibiza – Illes Baleares – España